Informacja o spotkaniu 14 września

2018-08-28

CZŁONKOWIE
I SYMPATYCY
OSPSBHP O/SIERADZ

 

Nowy Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników
Służby BHP Oddział Sieradz, zaprasza wszystkich Członków i
Sympatyków do udziału w pierwszym powakacyjnym spotkaniu,
które zaplanowano na dzień
14 września 2018 r. w siedzibie Oddziału ul. Sarańska 5.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00.
Pierwsza część spotkania odbędzie się z udziałem przedstawiciela
Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu.
Tematem przewodnim spotkania będzie dyskusja dotycząca
interpretacji wymagań zawartych w nowym Rozporządzeniu
Ministra Rozwoju Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem
silnikowym.

Godzina 12:00-13:00 bufet kawowy oraz tort z okazji
przypadającego na 19 września Dnia Pracownika Służby BHP.
Następnie spotkanie nowego Zarządu Stowarzyszenia z
Członkami Stowarzyszenia i przedstawienie propozycji planu
pracy na kolejne miesiące.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu:

Członek - spotkanie bezpłatne
Sympatyk - 10 złotych
Opłaty można dokonać na miejscu u skarbnika Stowarzyszenia.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na adres:
sieradz@ospsbhp.pl
do 30 sierpnia 2018 r.

Wierzymy, że w naszym gronie jest ogromny potencjał, jest wielu
naprawdę dobrych, doświadczonych specjalistów, otwartych,
którzy chętnie będą się chcieli podzielić swoją wiedzą.
Widzimy potrzebę integracji pracowników służby bhp, w celu
wymiany poglądów, wypracowania wspólnych interpretacji
przepisów oraz dla podniesienia rangi pracownika służby
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dlatego nowy Zarząd serdecznie zaprasza Członków do
prezentowania swoich obserwacji, doświadczeń zawodowych,
ciekawych przypadków.

Zarząd OSPSBHP
Oddział Sieradz