K O N F E R E N C J A „ZDROWIE  PRACOWNIKÓW  -  ZYSKIEM  FIRMY”

2016-09-29

K O N F E R E N C J A

„ZDROWIE  PRACOWNIKÓW  -  ZYSKIEM  FIRMY”

16 września 2016 roku Hotel BIESIADA w Zduńskiej Woli

KONFERENCJA – Zdrowie Pracowników Zyskiem Firmy –
Zduńska Wola, 16 września 2016

 

W dniu 16 września 2016 roku w Zduńskiej Woli  odbyła się  konferencja
,, ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY''

Wydarzenie zorganizowane  przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Sieradzu  odbyło się w ramach Kampanii CIOP – PIB   i połączone z obchodami 10-lecia utworzenia  Oddziału w Sieradzu  oraz ze świętem Dnia Pracownika Służby BHP przypadającym w dniu 19 września. Konferencja zgromadziła liczne grono uczestników z całej Polski a wśród nich Prezesi i  Członkowie Zarządów 10 Oddziałów OSPSBHP : Bełchatów, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Konin, Leszno, Starachowice, Tarnobrzeg, Warszawa  oraz Warszawa Centrum.

Głównym celem kampanii jest propagowanie wiedzy w budowaniu bezpiecznych warunków pracy oraz zdrowia pracowników, w tym m.in. promowanie  „Dobrych Praktyk – w zakresie ochrony zdrowia pracowników”  połączonych z  wymianą doświadczeń.

W trakcie konferencji  wygłoszone zostały  prelekcje wg. przygotowanego programu. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, II Oddziału ZUS w Łodzi, CIOP- PIB,  Państwowej Inspekcji Sanitarnej oddziału zduńskowolskiego,
a także przedstawiciela firmy Korczak.

Ważną część prelekcji stanowiły wystąpienia Prezesów Oddziałów w Gdańsku i Kaliszu a zarazem v-ce Prezesów Zarządu Głównego OSPS BHP Panów Piotra Kaczmarka i Marka Nościusza.

„Dobre Praktyki – w zakresie ochrony zdrowia pracowników” zaprezentowali przedstawiciele zaprzyjaźnionych oddziałów z Bełchatowa, Katowic i Warszawy Centrum.

Zarząd Główny OSPS BHP objął konferencję Patronatem  Honorowym,  patronat merytoryczny sprawowali: OIP w Łodzi, II Oddział ZUS w Łodzi, Państwowa  Inspekcja Sanitarna, CIOP – PIB, natomiast patronem medialnym były miesięczniki branżowe: Promotor BHP oraz  Atest.

Konferencji towarzyszyły wystawy promujące bezpieczeństwo i higienę pracy, ulotki, plakaty, materiały informacyjne w wersji drukowanej i elektronicznej. Wśród wystawców byli producenci i dystrybutorzy odzieży i obuwia oraz środki ochron indywidualnych: Przedsiębiorstwo Odzieżowe KORCZAK, ZZIP ELMETAL, PPO Strzelce Opolskie, AKALA FARAONE, ALFA i OMEGA, SANNORT oraz GRUPA INTERLIS z Kalisza.

Konferencję połączoną z obchodami Jubileuszu 10-lecia oddziału OSPSBHP
w Sieradzu
zakończyła przezes OSPSBHP w Sieradzu pani Urszula Tomska, główny inicjator uroczystości, która na koniec przedstawiła plany, cele i założenia oddziału sieradzkiego na kolejne lata.

Konferencja  uwieńczona została wystąpieniem zaproszonych gości, licznymi podziękowaniami, wyróżnieniami, a także  życzeniami  z okazji  DNIA PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP.

Jubileusz  zakończono tradycyjnie tortem oraz  symboliczną lampką szampana.

Wieczorem odbył się BAL BHP tradycyjnie organizowany przez trzy zaprzyjaźnione oddziały
Kalisz – Leszno – Sieradz.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konferencji
i jubileuszu za koleżeńskie wsparcie,  z  serca płynące życzenia
oraz wspaniałą oprawę naszego święta.

 

Przygotowała:

Violetta Polkowska

Urszula Tomska