KONDOLENCJE

2018-11-14

Wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
naszemu Koledze Dariuszowi Szewczykowi
z powodu śmierci Ojca

składa

 

Zarząd OSPSBHP 

Odział w Sieradzu

sieradz@ospsbhp.pl

www.sieradz.ospsbhp.pl