spotkanie członków oddziału

2016-11-03

 

Zarząd OSPS BHP Oddziału w Sieradzu zaprasza członków i sympatyków na spotkanie, które odbędzie
się w dniu 08 listopada 2016 roku o godzinie 1730 w siedzibie oddziału w Sieradzu ul. Sarańska 5

Tematy spotkania:

Warsztaty pt: WYPADEK w pytaniach i odpowiedziach

Informacja dot. planowanego posiedzenia ZG z Radą Prezesów oraz spotkania przedświątecznego.

Sprawy różne.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres: sieradz@ospsbhp.pl

 

Zarząd OSPS BHP

Oddziału w Sieradzu