30 lat Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi

W dniu 12 października 2022 r. Prezes naszego Oddziału Katarzyna Salamon i Wiceprezes Radomir Wosiak na zaproszenie Barbary Skorupa Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi, wzięli udział w Jubileuszowym Walnym Zebraniu, które odbywało się według programu. Część I 1. Otwarcie uroczystego zebrania, wystąpienie Prezes Stowarzyszenia G. Barbary Skorupa. 2. Rys historyczny Stowarzyszenia. 3. Wręczenie odznak zasłużonym członkom Stowarzyszenia. 4. Wręczenie pamiątek współpracującym ze Stowarzyszeniem instytucjom. 5. Wystąpienia gości. Część II Szkolenie: 1. Odpowiedzialność za bhp w kontekście wypadków przy pracy z perspektywy biegłego sądowego - dr inż. Katarzyna Boczkowska Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. 2. Rola służby bhp oczami inspektorów pracy, przedstawi Nadinspektor pracy Dagmara Kupka z PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 3. Świadectwa kwalifikacyjne - zmiany prawne na podstawie nowego rozporządzenia z dnia 1 lipca 2022 r. Ministra Klimatu i Środowiska, prezentację przedstawił mgr inż. Grzegorz Franosz Wiceprzewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 732 powołanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Część III 1. Występ flecistki Julii Wruszak. 2. Uroczysty obiad i Jubileuszowy tort.