Biuro Wystaw Artystycznych

Zarząd OSPS BHP Oddział w Sieradzu otrzymał zaproszenie na zwiedzanie oraz zapoznanie się z historią powstania i działania Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Zaproszenie adresowane było do wszystkich członków i sympatyków naszego oddziału. Misją i celem BWA jest promowanie i prezentowanie twórczości plastycznej jak również edukacji kulturalnej. Prezentacji obiektu stanowiącego zabytkowy budynek „ dawnego zajazdu z XIX wieku” dokonał Dyrektor BWA w Sieradzu Pan Tomasz Oszczęda. Budynek ten jest jednym z ciekawszych obiektów w naszym mieście, pełniącym w przeszłości ważną funkcję. BWA posiada własną bibliotekę oraz kolekcje polskiego malarstwa współczesnego, tkaniny artystycznej, rysunku i grafiki. W ramach swojej działalności prowadzi warsztaty malarstwa i warsztaty ceramiczne. BWA jest jedyną profesjonalną galerią sztuki na terenie dawnego województwa sieradzkiego. Spotkanie stworzyło nam niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy nie tylko o zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy za co składamy podziękowania Panu Dyrektorowi Tomaszowi Oszczęda.