O nas

 

         

 

 

Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą o bieżące regulowanie składek członkowskich. Wpłaty można dokonywać na konto bankowe:

 

OSPSBHP Oddział w Sieradzu
ul. Sarańska 5
98 – 200 Sieradz
Bank  BGŻ

numer rachunku:

33 2030 0045 1110 0000 0250 8610


 

W tytule przelewów prosimy o podanie nazwiska członka, którego dotyczy wpłata.