Pierwsze spotkanie nowego Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Sieradzu z członkami Stowarzyszenia.

W dniu 20 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Sieradzu z członkami Stowarzyszenia. Na początku spotkania Zarząd powitał wszystkich członków, następnie podziękował za poprzednią kadencję ustępującemu Zarządowi. W dalszej kolejności przedstawiono plan działalności na najbliższe miesiące. Podczas spotkania podjęto wiele ważnych kwestii w zakresie spraw organizacyjnych oddziału. Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem - kawa i tort dla wszystkich uczestników.