Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze

W dniu 13.05.2022 r. odbyło się spotkanie członków OSPSBHP oddział Sieradz. Podczas spotkania obyły się szkolenia pt. "Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy w tym ostatnie zmiany dotyczące czynników rakotwórczych i krzemionki" oraz "Zmiany w przepisach prawa pracy". Przeprowadzono również wybory nowego zarządu.


 

 W dniu 13.05.2022 podczas Walnego Zebrania Sprawozdawcz-Wyborczego zorganizowanego przez Zarząd OSPSBHP Sieradz odbyły się dwa szkolenia dla uczestników spotkania. Pierwsze pt. "Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy w tym ostatnie zmiany dotyczące czynników rakotwórczych i krzemionki" poprowadził Dr Piotr Kaczmarek Prezes Oddziału OSPSBHP w Kaliszu.  Drugi moduł pt. "Prawo pracy- zmiany w przepisach" poprowadził Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu. Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie na szkolenia i udział w spotkaniu. 

Spotkanie zakończono wyborami do Zarządu OSPSBHP Oddział w Sieradzu. Poniżej prezentujemy nowy skład Zarządu: 

 

Prezes zarządu

KATARZYNA SALAMON

 

Wiceprezes  zarządu

 RADOMIR WOSIAK

 

Sekretarz

 ANNA DOMAGAŁA

 

Skarbnik

JUSTYNA NIEWIADOMSKA

 

Członek Zarządu

IZABELA ŁANIEWSKA

 

Komisja rewizyjna:

 

Janusz Radojewski - Przewodniczący

Paweł Jankowski - Członek

Marzena Tomczyk -Sabat- Członek

 

Sąd Koleżeński

 

Małgorzata Macuga- Przewodniczący

Agnieszka Szubert- Członek

Zbigniew Kowalczyk- Członek