Spotkanie szkoleniowo - integracyjne

SPOTKANIE ODDZIAŁU W dniu 9 września 2022 r. odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie członków naszego Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem Zakładu Przetwórstwa i Konfekcjonowania Warzyw AGROSAD w Równej. Następnie w pięknym Dworze Moniuszki w Kalinowej odbyło się szkolenie nt. Systemy alarmowe w placówkach oświatowych, które poprowadził Marian Janeczek, szef firmy Naprawa i konserwacja Sprzętu P.poż. Bardzo miłym akcentem spotkania było również powitanie czterech nowych członków, którzy zasilili szeregi naszego Stowarzyszenia. Wręczono im legitymacje członkowskie oraz znaczki. Koleją atrakcją był bankiet, który był wspaniałą okazją do integracji, zabawy, rozmów oraz wymiany doświadczeń.