Przedwakacyjne spotkanie Oddziału

W dniu 27 czerwca br. odbyło się przedwakacyjne spotkanie w siedzibie oddziału w Firmie GOMA.

Na zaproszenie Zarządu OSPS BHP Oddział w Sieradzu w spotkaniu uczestniczył kierownik Okręgowej Inspekcji Pracy Oddziału w Sieradzu Nadinspektor Janusz Orzechowski. W czasie krótkiej prelekcji nowo powołany kierownik nakreślił kierunki działania PIP jak również wyraził chęć dalszej współpracy z naszym oddziałem w zakresie promowania dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz w zakresie poszerzania wiedzy członków naszego stowarzyszenia. W  przerwie kawowej wywiązała się dyskusja dotycząca problemów z jakimi stykami się w codziennej pracy.

Drugim punktem naszego spotkania było przedstawienie przez Zarząd planu pracy oddziału do kończ br. Omówiono między innymi:

- szkolenie dotyczące bezpieczeństwa pracy na wysokości z udziałem firmy Faraone – wrzesień

- szkolenie z uczestnictwem Inspekcji Pracy oraz UDT - październik

- wizytę techniczną w zakładzie przemysłowym – listopad

- przedświąteczne spotkanie członków oddziału – grudzień

Na zakończenie koleżanka Urszula Tomska – Delegat oddziału na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy – przedstawiła krótką relację z przebiegu Zjazdu.